Despre noi

Suntem o organizaţie înfiinţata în anul 2013, care are ca scop:

  • - Sprijinirea dezvoltarii generale durabile, nationale si locale, din punct de vedere cultural, economic si social.
  • - Promovarea incluziunii sociale a individului și a egalității de șanse, tratamentului egal și nediscriminatoriu în societate a persoanei, indiferent de criterii de rasă, religie, vârsta, sex sau etnie.
  • - Sprijinirea reintegrării în societate a persoanelor care au fost victime ale consumului de droguri sau alcool, ori a celor care au fost victime ale unor forme de violenta sau ale rețelelor de trafic de ființe umane, precum și a persoanelor care au dificultăți de reabilitare ca urmare a executarii unor pedepse penale în regim de detenție.
  • - Reorientarea profesională și integrarea socială a unor categorii defavorizate precum și monitorizarea accesului acestora în societate, conform drepturilor ce le revin.
  • - Conștientizarea cetatenilor cu privire la schimbările impuse de modul de dezvoltare, în conformitate cu cerințele europene, în toate domeniile vieții sociale.

Misiune


Ne propunem sa desfasuram activitati care să contribuie la ameliorarea nivelului de trai a persoanelor și categoriilor defavorizate social, prin programe proprii, ori în asociere, afiliere, parteneriat sau orice tip de colaborare permisă de lege (cu oricare alte persoane fizice și juridice de drept privat, precum și cu autorități locale, centrale sau europene).

Scopul Asociatiei va fi realizat prin:


- Actiuni culturale si sociale desfasurate prin programe proprii ori in asociere, afiliere, parteneriat sau orice tip de colaborare permis de lege ;
- Actiuni susceptibile sa contribuie la dezvoltarea economica a judetelor in intregul lor cat si pe regiuni , ori a fiecarei localitati in parte;
- Actiuni susceptibile sa contribuie la ameliorarea nivelului de trai a persoanelor si categoriilor de persoane defavorizate social;
- Actiuni de natura sa sprijinie insanatosirea ori ameliorarea starii de sanatate a persoanelor bolnave sau cu dizabilitati;
- Actiuni de natura sa protejeze si sa mentina un mediu inconjurator curat, derulare de programe de educatie ecologica la standardele Comunitatii Europene;
- Actiuni de natura sa promoveze egalitatea de sanse si tratamentul egal si nediscriminatoriu in societate indiferent de criterial de rasa, religie, sex, varsta sau etnie;
- Actiuni de monitorizare a activitatii administratiei publice locale si ale organelor administratiei centrale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetelor;
- Servicii de informare si consigliere a populatiei;
- Actiuni de promovare a unor valori, de constientizare a unor principii , oportunitati sau pericole pentru un cetatean;
- Actiuni sociale si culturale realizate in scopuri caritabile, in beneficiul comunitatii cetatenilor .cu implicare de voluntari;
- Desfaurarea de cursuri de calificare, perfectionare si recalificare;
- Promovarea schimburilor de experienta cu alte organizatii de profil din tara sau strainatate;
- Elaborarea de programe privind creare de noi locuri de munca;
- Sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale din resurse proprii, donatii, sponsorizari, granturi si activitati de autofinantare;
- Sensibilizarea societatii civile cu privire la nevoile specific diverselor grupuri si comunitati;
- Promovarea valorilor si traditiilor sportului care sa creeze un model sportiv European, avand in vedere rolul sportului in educatia formala si non formala;
- Promovarea traditiilor locale;
- Implicarea tinerilor in activitati de promovare a potentialului turistic;
- Activitati si programe de prevenire a impactului negative al unor proiecte publice sau private asupra mediului si comunitatilor;
- Activitati educationale pentru copii si adulti.