Despre noi

Suntem o organizatie infiintata in anul 2013, care are ca scop sprijinirea dezvoltarii generale durabile, nationale si locale, din punct de vedere cultural, economic si social, precum si promovarea incluziunii sociale a individului și a egalității de șanse, tratamentului egal și nediscriminatoriu în societate a persoanei, indiferent de criterii de rasă, religie, vârsta, sex sau etnie.

Află mai multe!
Proiecte
Proiectul "O nouă șansă pentru oameni, o nouă șansă pentru România"

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru re/integrarea pe piata muncii, acesta derulandu-se pe o perioada de 12 luni, in Regiunile Centru si Bucuresti – Ilfov.

Află mai multe!
Implică-te!

Donează 2% pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţie şi Sprijin Comunitar, fără costuri suplimentare!
Dacă eşti salariat, Statul Roman îţi ofera posibilitatea de a decide către ce cauză să redirectionezi 2% din impozitul pe venit. Redirectioneaza 2% din impozitul pe venit catre o organizatie non-profit, completand formularul 230.

Află mai multe!

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabila, Educatie si Sprijin Comunitar (ADDESC) participă în calitate de partener la proiectul POCU/82/3/7/106796 cu titlul “Priveste in viitor! POTI FI ANTREPRENOR! ”

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 3, „Locuri de muncă pentru toţi”.

Obiectivul proiectului il reprezinta promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii de intreprinderi sustenabile in zona urbana a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu profil non-agricol, in baza subventionarii a 46 planuri de afaceri.

Proiectul urmareste crearea de minim 92 noi locuri de munca generate de infiintare a 46 noi afaceri,corespunzand astfel Axei prioritare 3” Locuri de munca pentru toti”,participa la atingerea Prioritatii de investitii 8.iii „Activitati independente,antreprenoriat si infiintare de intreprinderi,inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare” si contribuie la indeplinirea Obiectivului specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”.

Beneficiarul proiectuluiFORMENERG – S.A.
Partener 1: Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale (ADCR)
Partenerul 2 al proiectului: Asociaţia pentru Dezvoltare Durabila, Educatie si Sprijin Comunitar (ADDESC)
Durata proiectului: 36 luni
Data inceperii proiectului: 11.01.2018

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare prin sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare.

Proiectul asigura sustinerea dezvoltarii regionale durabile prin infiintarea de 46 intreprinderi sustenabile la nivelul carora se vor crea minim 92 locuri de munca, prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor categoriilor de grup tinta eligibile, inclusiv a celor defavorizate, respectiv someri, persoane inactive, persoane de etinie roma, persoane cu dizabilitati, persoane din mediul rural. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriat si a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, 50% dintre grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenoriala vor fi FEMEI.

Prin obiectivele si activitatile prevazute, proiectul isi propune o serie de obiective operationale care vor genera urmatoarele efecte apreciate ca fiind cu impact pozitiv, pe termen lung,atat la nivelul grupului tinta cat si la nivel regional, determinand:

 • dezvoltarea unei societati competitive,bazate pe cunoastere la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia;
 • cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia;
 • promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice in mediul urban din Regiunea Sud Vest Oltenia;
 • cresterea gradului de ocupare si reducerea somajului in Regiunea Sud Vest Oltenia, prin crearea de locuri de munca;
 • Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de angajare;
 • Promovarea si sustinerea dezvoltarii culturii antreprenoriale, premisa a dezvoltarii de noi afaceri;
 • Dezvoltare economica regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de trai.
 • Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera pe termen lung dezvoltare durabila locala pentru 380 persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia;
 • consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea gandirii pozitive, avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse.
 •  

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului,ca alternativa viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia.
  2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 participanti din Regiunea Sud Vest Oltenia prin organizarea de programe de formare antreprenoriala autorizate ANC.
  3. Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in domenii non agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Vest Oltenia.


Sondaj "ANALIZA LOCALA ANTREPRENORIAT REGIUNEA SUD Vest Oltenia"

Prezentul chestionar se adreseaza persoanelor cu domiciliul in Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia(judetele Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt, Valcea) in vederea identificarii interesului pentru deschiderea unei afaceri proprii si nevoilor specifice fiecarei persoane pentru deschiderea unei afaceri.

Datele ce vor fi culese vor fi utilizate intr-o analiza preliminara privind specificitatile regasite la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia in vederea elaborarii si implementarii unui proiect finantat din fonduri europene prin intermediul POCU privind dezvoltarea de afaceri in mediul urban de catre cetatenii acestei regiuni de dezvoltare.

Completeaza chestionarul


ANUNT NR. 56 / 06.11.2015


BEST TIPOGRAF SRL va invita sa depuneti oferta in vederea achizitiei de servicii tipografice pentru realizarea de materiale de promovare in cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/146771cu titlul “O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania”, finantat in cadrul Fondului Social European - „Investeste in oameni!” prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale", DMI 6.1:”Dezvoltarea economiei sociale”.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Achiziţia se realizează de către BEST TIPOGRAF SRL in calitate de Structura de Economie Sociala infiintata in cadrul proiectului.

Cod CPV: 79810000-5 – Servicii tipografice

Cerinte tehnice minime:

Afise A3 color
Prestatorul va asigura macheta grafica si tiparirea afiselor in format A3 cu urmatoarele caracteristici:

 • Hartie 200 gr. 4+0 color
 • Dublu tape 6 puncte
 • Policromie
 • Cantitate – 3500 buc

Brosuri

 • Format A4 deschis A5 inchishartie coperta 200 gr/mp, lucioasa
 • interiorul minim 150 gr/mp, mat
 • policromie fata verso, 8 pagini + coperti
 • Cantitate 3500 buc

Pliante
Prestatorul va asigura macheta grafica cu urmatoarele caracteristici:

 • Impaturit in 3- tip fereastra
 • Format inchis 14,8 x 21 cm respectiv 10 x 21 cm
 • Format deschis A4
 • Policromie
 • pliantele vor contine fotografii si text
 • dimensiune 210 x 297 mm
 • Hartie 200 gr.
 • Cantitate – 3600 buc

Flyere: dimensiune 99 X 210 mm, culori 4+4, hartie 115 gr/mp, policromie fata verso

 • Cantitate – 3500 buc

Ofertantii vor transmite oferta cuprinzand specificatiile tehnice pe care le oferteaza pentru fiecare dintre materialele anterior prezentate insotita de oferta financiara pentru fiecare tip de material mai sus prezentat (per exemplar si global).

Atentie! Nu se va depasi valoarea maxima per bucata pentru fiecare tip de material de promovare solicitat! Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de tehnice nu vor fi luate in considerare. Valoarea totala estimata a contractului de achizitie este de 56.370,00 lei fara TVA, compus din:

Denumirea Pret unitar Cantitate Total lei fara TVA
Brosuri 8.65 3500 30275
Flyer 1.6 3500 5600
Afise 2.77 3500 9695
Pliante A4 color fata verso 3 3600 10800
Total 56.370,00
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Va rugam sa ne transmiteti oferta pana la data de 10.11.2015 orele 16:00, prin e-mail/fax/depusa personal.

Date de contact:
SES BEST TIPOGRAF, Comuna Mogosoaia, sos. Bucuresti – Targoviste nr. 171, jud. Ilfov
sau la biroul proiectului din Calea 13 Septembrie nr. 108, Bl. 52-54, Sc. A, at. 1, apt. 3, Bucureşti Tel./fax: 0732 201 532 E-mail: besttipograf@gmail.com


ANUNT NR. 297.1/02.11.2015


ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN COMUNITAR va invita sa depuneti oferta in vederea achizitiei de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/146771 cu titlul “O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania”, finantat in cadrul Fondului Social European - „Investeste in oameni!” prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale", DMI 6.1: ”Dezvoltarea economiei sociale”.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează de către ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN COMUNITAR in calitate de beneficiar in cadrul proiectului.

Cod CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesionala

Cerinte tehnice minime:

Prestarea de servicii de formare profesionala:

Sesiunile de formare se vor desfasura în judetul Mures si Bucuresti. Perioada de incepere a cursurilor va fi anuntata de achizittor cu minim 5 zile inainte. Prestatorul va asigura multiplicarea materialelor de curs. Prestastorul va asigura locația cursului si va suporta cheltuielile privind chiria, utilitatile si orice cheltuieli aferente spatiului/spatiilor in care se vor desfasura sesiunile de formare.

Furnizorul de formare profesională se obligă să:

La finalizarea fiecărei sesiuni de curs, prestatorul va transmite Achizitorului un raport care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

Ofertantii vor transmite oferta cuprinzand specificatiile tehnice insotita de oferta financiara.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de tehnice nu vor fi luate in considerare.

Valoarea totala estimata a contractului de achizitie este de 22.130,00 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Va rugam sa ne transmiteti oferta pana la data de 05.11.2015, orele 16:00, prin e-mail / fax / depusa personal.

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar
Sediu proiect: Calea 13 Septembrie nr. 108, Bl. 52-54, Sc. A, et. 1, apt. 3, Bucureşti
T: (+4) 0732 201 532
e-mail: apddesc@gmail.com

 • - organizare curs acreditat ANC în domeniul ”Antreprenor in economie sociala”, pentru 154 de persoane;
 • - durată curs: 40 de ore (10 zile).
  • a) sa asigure experţii formatori conform cerintelor;
  • b) sa asigure sălile de curs. Sălile de curs trebuie să aibă capacitatea de sustinere a cursurilor. Sălile vor fi dotate cu cel puțin:
   - 1 Flipchart / 1 Tablă
   - 1 Videoproiector / Retroproiector
   - 1 Ecran de proiecție
   - 1 calculator, 1 imprimantă, software specific pentru uzul formatorului.
  • c) sa elaboreaze suportul de curs și a materialele de instruire;
  • d) sa stabileasca planul de pregătire, orarul aferent cursului, formatorii și repartizarea acestora pe subiecte curriculare, metodologia și a instrumentele de formare, evaluare și certificare.
  • e) sa asigure cheltuielile cu obtinerea certificatelor de absolvire.
  • f) sa evalueze în mod continuu a cunoștințele acumulate de către cursanți, prin teste, lucrări scrise și comunicare orală interactivă cu formatorii care desfășoară activitatea de formare;
  • g) sa organizeze evaluarea finală a nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale cursanților în vederea certificării acestora și asigurarea tuturor materialelor și logisticii necesare pentru examinare conform reglementărilor legale în vigoare.
  • h) sa elibereze certificatele de absolvire autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări pentru cursanții care au finalizat cursurile de formare și au promovat examenul de absolvire;
  • i) sa elibereze, conform prevederilor legale, adeverințe de participare la programul de formare profesională pentru fiecare cursant care nu a promovat examenul de absolvire sau care nu s-a prezentat la susținerea acestuia;
  • j) sa respecte prevederile Directivei 95/46/1995/CE a Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, prestatorul va informa participanții la cursuri despre condițiile în care se furnizează datele cu caracter personal, în condițiile legii și de a obține de la aceștia o declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • - Prezența la curs
  • - Rezultatele obținute
  • - Raportul va fi însoțit de: catalogul participanților, procesul verbal de examen si tabelul nominal cu persoanele înscrise la examen.

ANUNT


ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN COMUNITAR va invita sa depuneti oferta in vederea achizitiei de servicii organizare evenimente in cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/146771 cu titlul “O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania”, finantat in cadrul Fondului Social European - „Investeste in oameni!” prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale", DMI 6.1: ”Dezvoltarea economiei sociale”.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Achiziţia se realizează de către ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA, EDUCATIE SI SPRIJIN COMUNITAR in calitate de beneficiar al proiectului.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Cerinte tehnice minime:

1. Servicii organizare evenimente – 2 evenimente de promovare a economiei sociale, în vederea implementării proiectului ”O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania” in urmatoarele conditii minimale si obligatorii:

 • Durata eveniment: o zi
 • Locatii conferinte: Bucuresti si Sibiu
 • Data conferinta Sibiu – 07.12.2015
 • Data conferinta Bucuresti – 14.12.2015
 • Pentru fiecare din cele 2 evenimente se va asigura: sala de conferinta pentru 25 persoane cu urmatoarele dotari: 1 laptop, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecție, 1 flipchart, 1 set markere si coffee break pentru 25 persoane compus din: asortiment de sandwich, apa minerala si apa plata, cafea, ceai.

2. Servicii organizare evenimente - conferinta de inchidere a proiectului ”O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania” in urmatoarele conditii minimale si obligatorii:

- Sala de conferinta pentru 30 persoane cu urmatoarele dotari: 1 laptop, 1 videoproiector, 1 ecran de proiecție, 1 flipchart, 1 set markere.

- Coffee break pentru 30 de persoane compus din: produse de patiserie, apa minerala si apa plata, cafea, ceai.

Locatie conferinta de inchidere: Bucuresti

Data conferinta de inchidere: 17.12.2015

Ofertantii vor transmite oferta cuprinzand specificatiile tehnice insotita de oferta financiara.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de tehnice nu vor fi luate in considerare.

Valoarea totala estimata a contractului de achizitie este de 6.451,00 fara TVA.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Va rugam sa ne transmiteti oferta pana la data de 23.10.2015, orele 16:00, prin e-mail / fax / depusa personal.

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar
Sediu proiect: Calea 13 Septembrie nr. 108, Bl. 52-54, Sc. A, et. 1, apt. 3, Bucureşti
T: (+4) 0732 201 532
e-mail: apddesc@gmail.com


ANUNT NR. 43 / 15.10.2015


BEST TIPOGRAF SRL va invita sa depuneti oferta in vederea achizitiei unui stand modular pentru expozitii si activitati de marketing, in cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/146771cu titlul “O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania”, finantat in cadrul Fondului Social European - „Investeste in oameni!” prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale", DMI 6.1:”Dezvoltarea economiei sociale”.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări Achiziţia se realizează de către BEST TIPOGRAF SRL in calitate de Structura de Economie Sociala infiintata in cadrul proiectului.

Cod CPV: 39154100-7 Standuri de expoziţie

Cerinte tehnice minime:

Stand modular pentru expozitii si activitati de marketing

 • Alcatuit din elemente modulare, care pot forma minim 5 configuratii de standuri expozitionale cu suprafete cuprinse intre 12 si 15 mp, tinand cont de doua coordonate principale: modularitate si portabilitate;
 • Standul va fi proiectat pe un singur etaj (nivel), avand elemente de constructive innovative (peretii, coloane etc.), care sa creeze aspectul de tridimensionalitate; va fi conceput modern, dinamic, impozant, cu impact visual original si atragator, care sa iasa in evidenta prin elemente cromatice printate digital etc.
 • Furnizorul va realiza conceptul grafic al standului atat in format 2D, cat si 3D, color, continand elemente de identitate vizuala ale beneficiarului;
 • Se vor folosi materiale noi, moderne si performante, conforme cu standardele internationale de securitate in constructii expozitionale;
 • Se vor folosi elemente de imbinare sigure si performante, care se asigure stabilitatea standurilor, avand calitatea de a putea fi montate sau puse in pozitie de catre beneficiar;
 • Kitul expozitional va include minim urmatoarele elemente: pereti modulari cu inaltimi de pana la 3 metrii, coloane, desk-uri pentru discutii (minim 2 bucati), rafturi incorporabile in peretii modulari care pot mentine o greutate de pana la 8 kg (minim 4 bucati), elemente de semnalizare pentru exterior tip catarg (minim 2 bucati), standuri pentru brosuri si cataloage (minim 2 bucati), reflectoare pentru o mai buna iluminare a standului (minim 2 bucati);
 • Conceptul grafic va fi realizat de furnizor pe baza elementelor de identitate vizuala ale beneficiarului.

Ofertantii vor transmite oferta cuprinzand specificatiile tehnice pe care le oferteaza pentru materialul anterior prezentat insotita de oferta financiara pentru materialul mai sus prezentat (per exemplar si global).

Atentie! Nu se va depasi valoarea maxima per bucata pentru materialul de promovare solicitat! Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de tehnice nu vor fi luate in considerare.

Valoarea totala estimata a contractului de achizitie este de 13.709,67 lei fara TVA, compus din:

Denumirea Pret unitar (lei fara TVA) Cantitate Total lei fara TVA
Stand modular pentru expozitii si activitati de marketing 13.709,67 1 13.709,67

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Va rugam sa ne transmiteti oferta pana la data de 20.10.2015 orele 16:00, prin e-mail/fax/depusa personal.

Date de contact:
SES BEST TIPOGRAF, Comuna Mogosoaia, sos. Bucuresti – Targoviste nr. 171, jud. Ilfov
sau la biroul proiectului din Calea 13 Septembrie nr. 108, Bl. 52-54, Sc. A, at. 1, apt. 3, Bucureşti Tel./fax: 0732 201 532 E-mail: besttipograf@gmail.com


ANUNT NR. 46 / 20.10.2015


BEST TIPOGRAF SRL va invita sa depuneti oferta in vederea achizitiei de materiale de promovare personalizate, in cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/146771cu titlul “O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania”, finantat in cadrul Fondului Social European - „Investeste in oameni!” prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale", DMI 6.1:”Dezvoltarea economiei sociale”.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări Achiziţia se realizează de către BEST TIPOGRAF SRL in calitate de Structura de Economie Sociala infiintata in cadrul proiectului.

Cod CPV: 22462000-6 – Materiale publicitare

Cerinte tehnice minime:

Mouse optic

Mouse optic wireless, design modern, ergonomic, senzor optic min 600DPI, butoane laterale pentru o facila navigare pe internet, instalare Plug&Play in sistemul de operare Windows, indicator integrat pentru atentionarea nivelului scazut de energie al bateriilor, personalizat la policromie. Personalizarea va include elemente specificate in Manualul de Identitate Vizuala al POSDRU 2007-2013.

Caseta luminoasa tip ,,perpendiculara” personalizata

Caseta luminoasa dubla fata, cu posibilitate de pozitionare perpendiculara in consola, iluminare cu LED, profil din aluminiu colorat, personalizata la policromie pe ambele fete. Dimensiune 70x70 cm. Personalizarea va include elemente specificate in Manualul de Identitate Vizuala al POSDRU 2007-2013.

Autocolant tip ,,windows graphics” personalizat

Autocolant PVC cu perforatii, grosime 140 microni, permite trecerea luminii prin geam, asigurand aceeasi vizibilitate din interior spre exterior. Personalizarea va include elemente specificate in Manualul de Identitate Vizuala al POSDRU 2007-2013.

Tricou maneca scurta personalizat

Tricou cu maneca scurta model clasic la baza gatului, guler rotund, tesatura 100% bumbac, gramaj minim 140 gr/mp, disponibil intr-o gama variata de culori, marimi de la S la XXL, personalizat la policromie. Personalizarea va include elemente specificate in Manualul de Identitate Vizuala al POSDRU 2007-2013.

Pix personalizat

Pix din plastic cu mechanism retractabil al minei prin apasare, culoare alba, clips si varf de culoare neagra, mina albastra, personalizat la policromie. Personalizarea va include elemente specificate in Manualul de Identitate Vizuala al POSDRU 2007-2013.

Ofertantii vor transmite oferta cuprinzand specificatiile tehnice pe care le oferteaza pentru fiecare dintre materialele anterior prezentate insotita de oferta financiara pentru fiecare tip de material mai sus prezentat (per exemplar si global).

Atentie! Nu se va depasi valoarea maxima per bucata pentru fiecare tip de material de promovare solicitat!

Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime de tehnice nu vor fi luate in considerare.

Valoarea totala estimata a contractului de achizitie este de 10.665,32 lei fara TVA, compus din:

Denumirea Pret unitar (lei fara TVA) Cantitate Total lei fara TVA
Mouse optic 63 30 1890,00
Caseta luminoasa tip ,,perpendiculara” personalizata 1030 1 1030,00
Autocolant tip ,,windows graphics” personalizat 592,32 1 592,32
Tricou maneca scurta personalizat 23,70 260 6162,00
Stand modular pentru expozitii si activitati de marketing 13.709,67 1 13.709,67
Pix personalizat 2,20 450 991,00
Total 10.665,32

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Va rugam sa ne transmiteti oferta pana la data de 23.10.2015 orele 16:00, prin e-mail/fax/depusa personal.

Date de contact:
SES BEST TIPOGRAF, Comuna Mogosoaia, sos. Bucuresti – Targoviste nr. 171, jud. Ilfov
sau la biroul proiectului din Calea 13 Septembrie nr. 108, Bl. 52-54, Sc. A, at. 1, apt. 3, Bucureşti Tel./fax: 0732 201 532 E-mail: besttipograf@gmail.com


INVITAŢIE


Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţie şi Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Organizația Națională Cercetașii României Filiala Brașov Virgil Onițiu, Asociaţia SAVE PEOPLE, Asociaţia Provilegio, Asociaţia Jus.ro Mureş vă invită să participaţi la Evenimentul destinat economiei sociale organizat în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”. Evenimentul va avea loc în data de 10 Decembrie 2015, începând cu ora 12.00, la Formenerg, Bucuresti.

Persoană de contact:
Marian Irimia , președinte al “Asociației pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar”
T:0723 026 817
E:apddesc@gmail.com


INVITAŢIE


Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţie şi Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Organizația Națională Cercetașii României Filiala Brașov Virgil Onițiu, Asociaţia SAVE PEOPLE, Asociaţia Provilegio, Asociaţia Jus.ro Mureş vă invită să participaţi la Evenimentul destinat economiei sociale organizat în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”. Evenimentul va avea loc în data de 07 Decembrie 2015, începând cu ora 12.00, la Hotel Ibis Sibiu, Sala Faust2.

Persoană de contact:
Marian Irimia , președinte al “Asociației pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar”
T:0723 026 817
E:apddesc@gmail.com


ANUNT


Structura de Economie Sociala nr. 2 - Social Consulting SRL 2, infiintata in cadrul proiectului „O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania", cod SMIS 57207 finanțat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 ”Dezvoltarea economiei sociale”. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale, achizitioneaza servicii de publicitate si de comercializare materiale de promovare.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Serviciile ce trebuie achizitionate sunt urmatoarele: Servicii de publicitate si comercializare materiale de pomovare, cod CPV 79340000-9 Servicii de publicitate si de comercializare

Caracteristicile tehnice/Specificațiile tehnice minimale pentru materialele de promovare necesare sunt următoarele:

Denumire Nr. bucati Parametri calitativi minimali
Afise 800
 • Format: A3;
 • Tipar: policromie 4+0;
 • Suport: hartie min. 200 g/mp DCM (dublu cretat mat).
 • Servicii de adaptare si machetare grafica si text
Brosuri 2400
 • Format: A4 deschis, A5 inchis, 12 pagini inclusiv coperta;
 • Suport: carton min. 200 g/mp DCM, dublu cretat mat;
 • Tipar: policromie 4+4 culori;
 • Finisaje: faltuire, capsare;
 • Servicii de adaptare si machetare grafica si text
Pixuri 4800
 • Pix cu mecanism retractabil, corp din plastic de calitate superioara cu elemente cromate (clips, varf, inel central, buton de apasare), prevazut cu grip cauciucat si colorat, mina de culoare albastra, reincarcabila, disponibil intr-o gama variata de culori.
 • Imprimare policromie, 2 pozitionari, dimensiune maxima logo 60 x 6 mm.
Mape 1200
 • Format inchis: A4,
 • Suport: carton DCM (dublu cretat mat), min. 300 g/mp;
 • Tipar: coperta 1 si 4 (4+0 culori);
 • Finisaje: stanta / stantare, plastifiere mata + lac UV selectiv coperta 1.
 • Servicii de adaptare si machetare grafica si text
Agende 640
 • Agenda nedatata brosata
 • Coperta 300g/mp policromie plastifiata;
 • Interior: hartie offset 80 g/mp, tipar 1 culoare cu urmatoarea structura: 8 pagini informative + 200 pagini liniatura cu sigla la 1 culoare + 2 harti color;
 • Prindere brosat
 • Servicii de adaptare si machetare grafica si text
Tricouri 640
 • Tricou croiala clasica, guler rotund la baza gatului, maneci scurte, confectionat din jerseu simplu min. 160 g/mp, 100% bumbac tors, banda elastica la gat, cusaturi duble pe gat, la maneci si la baza, disponibil intr-o gama variata de culori, marimi disponibile S-M-L-XL-XXL.
 • Ambalare 10 buc / punga aceeasi marime, aceeasi culoare, 100 buc / carton.
 • Imprimare policromie fata + spate tricou, dimensiunea maxima a imprimarii 45 x 35 cm
 • Servicii de adaptare si machetare grafica si text
Etichete livrabile (informare si publicitate) 30
 • Dimensiune min. 10.5 x 4.95 cm, hartie autocolanta, tipar 4+0 culori

Valoarea totala estimata a contractului de furnizare servicii de publicitate si comercializare materiale de pomovare pentru SES 2-Social Consulting SRL este de 118.830,65 lei fara TVA.

In elaborarea ofertei va rugam sa aveti in vedere respectarea preturilor maximale estimate pentru fiecare tip de produs.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 17.08.2015, orele 16:00.

Cu stimă,
Cristina Popa - Manager
Structura de Economie Sociala nr. 2 – Social Consulting SRL
Jud. Sibiu, Com. Selimbar, Sat Selimbar Str. Mihai Viteazu nr. 38A, Bl. 1, Sc. 1, Ap. 1/1
T: 0369807128; 0749723416
e-mail: socialconsulting@yahoo.ro


ANUNT


Structura de Economie Sociala nr. 2 - Social Consulting SRL 2, infiintata in cadrul proiectului „O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania", cod SMIS 57207 finanțat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 ”Dezvoltarea economiei sociale”. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale, achizitioneaza echipemente IT&C necesare pentru desfasurarea activitatilor acesteia.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Echipamentele ce trebuie achizitionate sunt urmatoarele:

1. Laptop (cod CPV 30213100-6) - 3 bucati.

Parametrii calitativi minimali:
Frecventa procesor: min 2000 MHz dual core, Diagonala (inch): 15,6 Capacitate memorie: 4 GB, HDD 500 GB, DVD RW, Wireless: 802.11 b/g/n.

2. Multifuncţionala (cod CPV 30121200-5) - 1 bucata.

Parametrii calitativi minimali:
Format:A4, Functii disponibile:Copiere, Fax, Imprimare, Scanare, All in one, Tehnologie:Laser, Mod tiparire: Monocrom, Duplex: Da, ADF:Da, Interfata:Retea USB, Volum minim lunar:5000 pagini.

3. Server - 1 bucata.

Parametrii calitativi minimali:
Frecventa procesor: 2.26 GHz, 8M Cache, 5.86 GT/s Intel QPI Memorie: min 32 GB

4. Aparat foto - 1 bucata.

Parametrii calitativi minimali:
Rezolutie efectiva: 16 mp, ecran LCD, zoom optic: 10x, tip memorie: SD / SDHC / SDXC / microSD, tip fisier foto: jpeg.

Valoarea totala estimata a achizitiei echipamentelor IT este de 15.403,23 lei fara TVA, defalcata astfel:

- Denumirea cheltuielii Nr. bucati Pret unitar per bucata (lei cu TVA) Valoare totala (lei cu TVA) Valoare totala (lei fara TVA) TVA (lei)
1 Laptop 3 2.800 8.400,00 6.774,19 1.625,81
2 Multifuncţionala 1 4.000 4.000,00 3.225,81 774,19
3 Server 1 6.000 6.000,00 4.838,71 1.161,29
4 Aparat foto 1 700 700,00 564,52 135,48
Total 19.100,00 15.403,23 3.696,77

In elaborarea ofertei va rugam sa aveti in vedere respectarea preturilor maximale pentru fiecare tip de echipament.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 28.07.2015, orele 16.00.

Cu stimă,
Cristina Popa - Manager
Structura de Economie Sociala nr. 2 – Social Consulting SRL
Jud. Sibiu, Com. Selimbar, Sat Selimbar Str. Mihai Viteazu nr. 38A, Bl. 1, Sc. 1, Ap. 1/1
T: 0369807128; 0749723416
e-mail: socialconsulting@yahoo.ro


ANUNT


Structura de Economie Sociala nr. 2 - Social Consulting SRL 2, infiintata in cadrul proiectului „O noua șansă pentru oameni, o noua șansă pentru Romania", cod SMIS 57207 finanțat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 ”Dezvoltarea economiei sociale”. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale, achizitioneaza mobilier necesar pentru sediul acesteia.

Procedura de achiziţie: Achiziţie directa conform Ordinului Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Mobilierul (cod CPV 39100000-3) ce trebuie achizitionat este urmatorul:

1. Masa consiliu – 1 bucata.
2. Birou – 2 bucati.
3. Dulap - 1 bucata.

Valoarea totala estimata a achizitiei de mobilier pentru sediul Social Consulting SRL – SES 2 este de 1.524,19 lei fara TVA.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 28.07.2015, orele 16.00.

Cu stimă,
Cristina Popa - Manager
Structura de Economie Sociala nr. 2 – Social Consulting SRL
Jud. Sibiu, Com. Selimbar, Sat Selimbar Str. Mihai Viteazu nr. 38A, Bl. 1, Sc. 1, Ap. 1/1
T: 0369807128; 0749723416
e-mail: socialconsulting@yahoo.ro


Comunicat de Presa

Bucureşti - 11 iunie 2015

S-a înființat „BEST TIPOGRAF SRL”, prima Tipografie cu serviciu de scanare și printare 3D din România

O nouă structură de economie socială (SES) s-a înființat recent în județul Ilfov. Unitatea poartă numele de Best Tipograf SRL și își are sediul în comuna Mogoșoaia, Șoseaua București-Tîrgoviște, nr. 171. Structura se adresează firmelor și persoanelor fizice sau juridice care doresc materiale publicitare pentru activitățile lor, cât și persoanelor cu dizabilități (persoane nevăzătoare). Această tipografie va fi printre puținele din țară care vor putea printa în limbaj Braille.

Noua structură va veni în întâmpinarea clienților săi cu oferte de printare în format mare, respectiv A0+, în format alb-negru și color. Totodată, prin intermediul acestui ONG se vor putea pune în practică ideile clienților prin intermediul serviciului de scanare și printare 3D de care se va dispune. De altfel acest tip de serviciu nu a putut fi identificat încă la nicio altă tipografie din țară. El va putea fi aplicat la printarea proiectelor de arhitectură, de inginerie din cadrul medical etc. Unitatea va dezvolta modele pentru piața turistică, inclusiv în format de buzunar, va imprima materiale de tip hartă și indicații turistice în relief, iar acest lucru va duce la intrarea pe piața internațională.

O atenție deosebită va fi acordată susținerii grupurilor vulnerabile, pentru a se putea integra pe piața muncii. Astfel, în cadrul SES-ului vor fi angajate 6 persoane, din care 5 aparținând grupurilor vulnerabile (membrii ai familiilor cu peste 2 copii, ai familiilor monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma).

Proiectul mai prevede pe lângă înființarea Tipografiei și crearea unei Structuri de consiliere în afaceri și a unei Agenții de turism.

SES-ul este înființat în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Proiectul are o valoare totală de 3.221.270 lei, din care 3.154.911,84 lei reprezintă finanțare din partea UE, iar 66.358,16 lei aport propriu. Acesta are o durată de 12 luni și ca obiectiv general sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru reintegrarea pe piaţa muncii, în regiunile Centru şi Bucureşti-Ilfov.

Cu stimă,
Marian IRIMIA - Manager de proiect
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar
T: (+4) 0723 026 817
e-mail: apddesc@gmail.com


Comunicat de Presa

Tîrgu-Mureș - 10 iunie 2015

La Tîrgu-Mureș s-a înființat Asociaţia Structura de Economie Socială „CONFORT TRAVEL”

O nouă structură de economie socială (SES) s-a înființat recent în județul Mureș. Unitatea poartă numele de Asociația Structura de Economie Socială „Confort Travel” și își are sediul în Tîrgu-Mureș pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr 69/II. Scopul structurii este de a oferi pachete de servicii turistice atât persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și celor care călătoresc în interes de serviciu, ori care își doresc să petreacă un sejul în condiții confortabile alături de cei dragi.

Noua structură va dezvolta contracte și parteneriate naționale și internaționale pentru promovarea turismului românesc și va adopta o politică de promovare a valorilor naționale. Totodată structura va identifica locații care pot să asigure condiții adecvate persoanelor cu dizabilități, apoi va încheia contracte de colaborare cu acestea. Așadar o atenție deosebită va fi acordată susținerii grupurilor vulnerabile, pentru a se putea integra pe piața muncii.

În cadrul SES-ului vor fi angajate 9 persoane, din care 7 aparținând grupurilor vulnerabile (membrii ai familiilor cu peste 2 copii, ai familiilor monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma).

Proiectul mai prevede pe lângă înființarea Agenției de Turism și crearea unei Structuri de consiliere în afaceri și a unei Tipografii.

SES-ul este înființat în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Proiectul are o valoare totală de 3.221.270 lei, din care 3.154.911,84 lei reprezintă finanțare din partea UE, iar 66.358,16 lei aport propriu. Acesta are o durată de 12 luni și ca obiectiv general sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru reintegrarea pe piaţa muncii, în regiunile Centru şi Bucureşti-Ilfov.

Cu stimă,
Marian IRIMIA - Manager de proiect
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar
T: (+4) 0723 026 817
e-mail: apddesc@gmail.com


Comunicat de Presa

Sibiu - 4 mai 2015

La Sibiu s-a înființat o Structura de Economie Sociala ce poarta numele de SOCIAL CONSULTING SRL

O nouă structură de economie sociala (SES) s-a înființat recent la Sibiu. Structura poartă numele de Social Consulting SRL,isi are sediul in localitatea Selimbar, str. Mihai Viteazu si are ca scop oferirea de servicii de consiliere pentru integrarea pe piața muncii, atat pentru grupuri vulnerabile cat si alti stakeholderi de pe piata.

Astfel, se vor desfasura activitati de consiliere si mobilitate forta de munca, consiliere juridica si consiliere in afaceri, inclusiv consiliere in obtinerea de instrumente financiare pentru dezvoltare in afaceri.

Se va acorda o atentie deosebita sustinerii grupurilor vulnerabile, pentru a se putea integra pe piața muncii.

In cadrul SESului se vor angaja 8 persoane, din care 5 apartinand grupurilor vulnerabile (membrii ai familiilor cu peste 2 copii, ai familiilor monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma).

Proiectul mai prevede mai prevede pe lângă înființarea Structurii de consiliere în afaceri și crearea unei Tipografii și a unei Agenții de Turism.

SESul este infiintat in cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Proiectul are o valoare totală de 3.221.270 lei, din care 3.154.911,84 lei reprezintă finanțare din partea UE, iar 66.358,16 lei aport propriu, o durată de 12 luni și ca obiectiv general sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru reintegrarea pe piaţa muncii, în regiunile Centru şi Bucureşti-Ilfov.

Cu stimă,
Marian IRIMIA - Manager de proiect
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Educație și Sprijin Comunitar
T: (+4) 0723 026 817
e-mail: apddesc@gmail.com